سخن پیامبران :  

تبلیغات
کد خبر : 6269

چنین کتاب‌هایی می‌توانند فرهنگ صحیح آشپزی را جایگزین تغذیه نامناسب کنونی ایرانی‌ها کنند
حمید‌رضا خان‌پور، مدیر کل سازمان آموزش فنی‌ حرفه‌ای استان تهران نیز در این برنامه گفت: این سازمان با حمایت بخش خصوصی و توانمندی و قابلیت‌هایی که این بخش داشت، حدود 245 حرفه مهارتی را در بخش صنایع غذایی راه‌اندازی کرده است. بخش خصوصی در قسمت‌های مختلف این مهارت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.

وی از سمیرا جنت‌دوست به عنوان مشاور خود در سازمان آموزش فنی‌ حرفه‌ای استان تهران یاد کرد و گفت: وی توانسته الگو و نمونه‌ای باشد برای تمام بانوان و مدیران سخت‌کوش کشورمان.
مدیر کل سازمان آموزش فنی‌ حرفه‌ای استان تهران کتاب‌های آشپزی و کارگاه‌های آموزشی را زمینه‌ای برای استحکام بنیان خانواده دانست و گفت: علاوه بر این، حضور در کارگاه‌های آموزشی می‌تواند فرهنگ کار و کارآفرینی را در کشور گسترش دهد. بسیاری از بانوان آسیب دیده که سرپرست خانوار محسوب می‌شوند توانسته‌اند از راه مطالعه این کتاب‌های آشپزی یا حضور در کارگاه‌های آموزشی سمیرا جنت‌دوست، شاغل شوند و به استحکام بنیان خانواده خود کمک کنند.
خان‌پور با اشاره به مصرف تنها 150 گرم زیتون در طول سال، از سوی هر ایرانی اظهار کرد: چنین کتاب‌هایی می‌توانند فرهنگ صحیح آشپزی را جایگزین تغذیه نامناسب کنونی ایرانی‌ها کنند و غذای ایرانی می‌تواند جایگاه خود را در سفره‌های مردم کشورمان بیابد. معتقدم آشپزی، رشته زیبایی است که بنیان خانواده را تقویت می‌کند.
درحاشیه این مراسم خبرنگارما نظرات تعدادی ازشرکت کنندگان را در خصوص کتا ب های سمیرا جنت دوست جویا شد که درذیل می خوانیم.
بانوی که ازشهر تبریز خود را به هتل استقلال رسانده بود تا بتواند دراین مراسم شرکت کنند،هدف خود را اینگونه بیان کرد،آشپزی را دوست دارم اماازوقتی که با کتابهای خانم جنت دوست آشنا شدم احساس می کنم تحولی درمن ایجاد شده تا بتوانم به معنای واقعی انواع غذاهای سنتی ایرانی رادرخانه تهیه کنم.
خانم میانسالی هم هدف خود راجهت شرکت دراین همایش آشنایی بیشترنحوه پخت انواع شیرینی وکیک دانست.وی برگزاری اینگونه همایش ها را بهترین راه جهت حفظ غذاوشیرینی های سنتی ایرانی دانست.
آقایی که به همراه اعضای خانواده دراین مراسم حضورپیدا کرده بود.وقتی با سوال خبرنگارما در خصوص اینکه این مراسم بیشتر باید مورد توجه خانم ها قراربگیرداما می بینیم که تعداد زیادی از آقایان هم با علاقه اینجا حاضر هستند گفت،آشپزی یک هنراست.
آقایان ثابت کرده اند درآشپزی و پخت انواع شیرینی ازتحبرخاصی برخوردارند. من هم ا زروزی که با کتاب های خانم جنت دوست آشنا شدم علاقه زیادی دراین زمینه درمن پیدا شد . من به نوبه خود ازاین بانوی موفق ایرانی تشکرمی کنم که با تالیف عالی خود فرهنگ وسنن چندین هزار برای اینکه ساله ماراارج نهاد.

چنین کتاب‌هایی می‌توانند فرهنگ صحیح آشپزی را جایگزین تغذیه نامناسب کنونی ایرانی‌ها کنند
چنین کتاب‌هایی می‌توانند فرهنگ صحیح آشپزی را جایگزین تغذیه نامناسب کنونی ایرانی‌ها کنند
چاپ این صفحه
لینک ها